Lựa chọn ngôn ngữ

Hãy lựa chọn ngôn ngữ mà bạn dự định sử dụng trong site

Lời cảm ơn

Ban quản trị NuKeViet xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến các thành viên đã đồng hành cũng như đóng góp công sức của mình cho công cuộc phát triển NuKeViet từ trước cho đến nay, mong các bạn tiếp tục phát huy và luôn luôn ủng hộ cũng như tiếp tục chung tay xây dựng NuKeViet ngày càng lớn mạnh.

Danh sách thành viên:

VINADES.,JSC, vuthao, hoaquynhtim99, anhtunguyen, mynukeviet, tdfoss, thehung, 82592373+tmsholdings, tuyenhv.abs, khoaij123, dat.huynh, dinhpc86 at gmail.com, anhyeuviolet, trinhthinhhp, nguyenhung2904 at gmail.com, htuyen9x, dangdlinhtu, thangbv, trankhuyen81 at gmail.com, thuvp1995, PhamQuocTien132, mabubeo1990 at gmail.com, phongaz, tamahari at gmail.com, ngocphan12031995, hungtmit at gmail.com, tkhuyenbk, webvang, hiidemo, thethao, tuanta, duyetdev, ledinhhung87 at gmail.com, mtmost.com at gmail.com, truongdacngoc1993, ThinhNguyenVB, Hoàng Tuyên at VINADES.,JSC

Danh sách các thành viên đã đóng góp theo từng phiên bản:

Phiên bản 4.5.01
VINADES.,JSC (70 commits), 82592373+tmsholdings (3 commits), tuyenhv.abs (3 commits), hoaquynhtim99 (1 commits)

Phiên bản 4.5.00
VINADES.,JSC (281 commits), hoaquynhtim99 (9 commits), khoaij123 (4 commits), thehung (3 commits), dat.huynh (3 commits), vuthao (2 commits), hiidemo (1 commits), tuyenh (1 commits), anhtunguyen71 (1 commits)

Phiên bản 4.4.02
VINADES.,JSC (3 commits), hoaquynhtim99 (2 commits), anhtunguyen (1 commits)

Phiên bản 4.4.01
VINADES.,JSC (41 commits), hoaquynhtim99 (5 commits), Hoàng Tuyên at VINADES.,JSC (3 commits), anhtunguyen (2 commits)

Phiên bản 4.4.00
VINADES.,JSC (49 commits), vuthao (7 commits), thehung (5 commits), hoaquynhtim99 (5 commits), anhtunguyen (2 commits), Hoàng Tuyên at VINADES.,JSC (2 commits)

Phiên bản 4.3.08
VINADES.,JSC (28 commits), Hoàng Tuyên at VINADES.,JSC (5 commits), hoaquynhtim99 (2 commits), TDFOSS.,LTD (1 commits)

Phiên bản 4.3.07
VINADES.,JSC (28 commits), hoaquynhtim99 (2 commits), ThinhNguyenVB (2 commits), TDFOSS.,LTD (1 commits)

Phiên bản 4.3.06
VINADES.,JSC (33 commits), TDFOSS.,LTD (5 commits), hoaquynhtim99 (2 commits)

Phiên bản 4.3.05
VINADES.,JSC (38 commits), vuthao (2 commits), mynukeviet (1 commits)

Phiên bản 4.3.03
VINADES.,JSC (24 commits), hoaquynhtim99 (2 commits)

Phiên bản 4.3.02
VINADES.,JSC (65 commits), hoaquynhtim99 (2 commits), vuthao (2 commits)

Phiên bản 4.3.01
VINADES.,JSC (32 commits), hoaquynhtim99 (3 commits), vuthao (1 commits)

Phiên bản 4.3
VINADES.,JSC (132 commits), anhtunguyen (17 commits), anhyeuviolet (11 commits), tdfoss (9 commits), vuthao (8 commits), mynukeviet (4 commits), thehung (3 commits), hoaquynhtim99 (2 commits), trinhthinhhp (1 commits)

Phiên bản 4.2
VINADES.,JSC (238 commits), anhtunguyen (64 commits), vuthao (31 commits), hoaquynhtim99 (7 commits), anhyeuviolet (5 commits), mynukeviet (4 commits), thehung (1 commits)

Phiên bản 4.1
VINADES.,JSC (197 commits), hoaquynhtim99 (131 commits), anhyeuviolet (19 commits), vuthao (17 commits), mynukeviet (10 commits), thuvp1995 (9 commits), thangbv (6 commits), ngocphan12031995 (5 commits), htuyen9x (4 commits), hiidemo (2 commits), trinhthinhhp (1 commits), duyetdev (1 commits), phongaz (1 commits), webvang (1 commits)

Phiên bản 4.0
VINADES.,JSC (713 commits) vuthao (1360 commits), hoaquynhtim99 (547 commits), mynukeviet (219 commits), trinhthinhhp (37 commits), anhyeuviolet (25 commits), dangdlinhtu (23 commits), htuyen9x (21 commits), thangbv (15 commits), PhamQuocTien132 (9 commits), mabubeo1990 at gmail.com (8 commits), phongaz (6 commits), tkhuyenbk (2 commits), tuanta (1 commits), thethao (1 commits), truongdacngoc1993 (1 commits), webvang (1 commits)

Phiên bản 3.4
VINADES.,JSC (74 commits), hoaquynhtim99 (245 commits), vuthao (60 commits), thehung (23 commits), anhtunguyen (5 commits)

Phiên bản 3.3
VINADES.,JSC (29 commits), hoaquynhtim99 (24 commits), anhtunguyen (20 commits), thehung (5 commits)

Phiên bản 3.2
VINADES.,JSC (56 commits), vuthao (98 commits), hoaquynhtim99 (49 commits), thehung (17 commits), anhtunguyen (13 commits), trankhuyen81 at gmail.com (10 commits)

Phiên bản 3.1
vuthao (316 commits), anhtunguyen (134 commits), dinhpc86 at gmail.com (45 commits), thehung (27 commits), nguyenhung2904 at gmail.com (23 commits), hoaquynhtim99 (9 commits), tamahari at gmail.com (5 commits), ledinhhung87 at gmail.com (1 commits), mtmost.com at gmail.com (1 commits)

Phiên bản 3.0
vuthao (283 commits), anhtunguyen (115 commits), thehung (12 commits), nguyenhung2904 at gmail.com (3 commits), hungtmit at gmail.com (2 commits)